Administratorem Twoich danych osobowych będzie Baltic Workforce (dalej w tekście występujące jako „Administrator“), które posiada swoje biura na Litwie, w Polsce, Rumunii i w Danii. Nasi konsultanci HR we wszystkich oddziałach mają dostęp do Twoich danych osobowych w naszym systemie ale obowiązuje ich taka sama polityka prywatności.

Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu przedstawienia Ci ofert pracy, rekrutacji, przedstawiania niezbędnych informacji oraz do utrzymania z Tobą kontaktu.

Dane te zawierają : Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, narodowość oraz inne zawarte na dobrowolnej aplikacji i/oraz innych dokumentach przez Ciebie załączonych.

Udostępnione przez Ciebie dane osobowe mogą zostac przekazane do osób trzecich (potencjalnych klientów i pracodawcow) w celu osiągnięcia wymienionych wyżej powodów.

Twoje dane osobowe będą przetrzymywanie przez okres 10 lat.

Masz prawo do: uzyskania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez administratora; wniosku o ich poprawe w przypadku jeśli są one błędnę lub nieaktualne; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych niezgodnie z prawem; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie informacji drogą mailową lub sms możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę pisząc wiadomość na adres mailowy znajdujący się w kontaktach Administratora (job@balticworkforce.com) i/lub dzwoniąc telefonicznie na numer znajdujący się w kontaktach administratora (+45 78 77 36 84).

Wersja 2019 01 01

Osoby chcące otrzymać ofertę pracy i odwiedzający stronę internetową POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności firmy Baltic Workforce mającej swoje biura na Litwie, w Polsce, Rumunii i Danii (dalej zwana-„administratorem“),  reguluje warunki przetwarzania danych osobowych oraz innych danych ludzi, którzy chcą otrzymać pracę (dalej zwanych-„kandydatami“) oraz tych odwiedzających witrynę www.balticworkforce.com (dalej zwaną – „Witryną“).

Administrator może uaktualniać lub zmieniać zapisy Polityki Prywatności. Takowe zmiany wejdą w życie po publikacji ich na Witrynie. Data aktualnej wersji Polityki Prywatności zamieszona jest na górze tej strony.

Dane osobowe Kandydatów, osób odwiedzających Witrynę i innych osób, których dane te dotyczą, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy odpowiednich zabezpieczeniach technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych. Administrator podejmuje pewne administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych dostarczonych przez osoby fizyczne przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem oraz innymi niezgodnym z prawem ich wykorzystaniem.

Administrator, przetwarzając dane osobowe, gwarantuje prawo do prywatności każdej osoby, ściśle przestrzega wymogów ustawy o prawnej ochronie danych osobowych i innych aktów prawnych, a także następujących zasad:

 • dane osobowe są gromadzone wyłącznie w określonych i uzasadnionych celach;
 • dane osobowe są przetwarzane dokładnie, bezpiecznie, uczciwie i zgodnie z prawem;
 • dane osobowe są dokładne i w razie potrzeby aktualizowane. Niedokładne lub niekompletne dane muszą zostać poprawione, uzupełnione, zniszczone lub wstrzymane.

Witryna Administratora może zawierać linki do stron internetowych, które nie są własnością Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności tych stron internetowych.  Zalecamy by być proaktywnym a więc sprawdzic i przeczytać Politykę Prywatności witryn, do których się odwołujemy.

DANE OSOBOWE KANDYDATÓW

Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu dostarczania ofert pracy, w celu rekrutacji personelu, dostarczania istotnych i ważnych informacji oraz utrzymywania kontaktu z Kandydatem, mając uzasadniony interes w ocenie przydatności Kandydata do pożądanej pracy.

Administrator otrzymuje dane osobowe dotyczące Kandydatów do zatrudnienia od osób dzwoniących na telefon biurowy, piszących e-mail, po przybyciu do siedziby firmy, rejestrując się na stronie internetowej, od agencji zatrudnienia, z którymi Administrator podpisał umowy o współpracy.

Administrator będzie przechowywać dane osobowe przekazane przez Kandydatów oraz zebrane przez siebie dane dotyczące Kandydatów przez 10 lat.

Takie gromadzenie danych obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, inne informacje zawarte w życiorysie aplikanta i / lub inne dostarczone dokumenty.

Dane osobowe przekazane przez osobę fizyczną mogą być przekazywane stronom trzecim (potencjalnym klientom i pracodawcom) w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów.

Należy zauważyć, że po zatrudnieniu Kandydatów stajesz się oni pracownikami, a warunki przetwarzania danych osobowych pracowników są określone w umowie o pracę i jej załącznikach.

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH

Wszystkie osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, mają:

 • Prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
 • Prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych lub niedokładnych danych osobowych,
 • Prawo do żądania usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem,
 • Prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych do momentu zweryfikowania dokładności danych osobowych, dopóki nie zostanie ustalone, czy osoba, której dane nie zgadzają się z przetwarzaniem, ma większy interes niż Administrator, nie wyraża zgody na usunięcie tych danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

UŻYCIE PLIKÓW COOKIE

Administrator witryny pragnie zapewnić takie treści i funkcje, które odpowiadałyby potrzebom odwiedzających. W tym celu Administrator wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce lub urządzeniu (komputer osobisty, telefon komórkowy lub tablet).

Za pomocą plików cookie Administrator dąży do zapewnienia przyjemniejszych wrażeń osobom przeglądającym Witrynę, a także do ulepszenia samej Witryny.

Pliki cookie używane w witrynie internetowej kontrolera można pogrupować w następujące typy:

 1. Pliki cookie, które są niezbędne do działania strony, są przeznaczone do umożliwienia stronie internetowej wykonywania jej podstawowych funkcji. Te pliki cookie pozwalają osobom przeglądać witrynę i korzystać z jej preferowanych funkcji, na przykład poprzez zapewnienie dostępu do określonych bezpiecznych obszarów witryny;
 2. Aktywne (analityczne) pliki cookie, które zbierają anonimowe informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Te pliki cookie pomagają zrozumieć, jak zachowują się użytkownicy w witrynie, dostarczając informacji o odwiedzanych obszarach, czasie spędzonym w witrynie i wszelkich napotkanych problemach, na przykład powiadomieniach o błędach. Informacje te pomagają nam ulepszać funkcjonalność Witryny.

Osoby mogą usuwać lub blokować pliki cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, co pozwala im odrzucić wszystkie lub niektóre pliki cookie. Należy wiedzieć, że korzystając z ustawień przeglądarki blokujących pliki cookie (w tym niezbędne pliki cookie), mogą wystąpić problemy z korzystaniem z całości lub części funkcji Witryny.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych (w celu uzyskania informacji o Twoich danych przechowywanych przez Administratora, dostosowania lub aktualizacji informacji, zgłoszenia jakiegokolwiek naruszenia Polityki prywatności itp.), Osoby fizyczne mogą skontaktować się z Administratorem poprzez: wysyłanie wiadomości na adresy e-mail podane w danych kontaktowych Administratorów (job@balticworkforce.com) i / lub połączenia pod numerami telefonów wymienionymi w danych kontaktowych Administratorów (+45 78 77 36 84).