Jūsų asmens duomenų valdytojas bus Baltic Workforce (toliau „Valdytojas“), turintis biurus Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Danijoje. Mūsų personalo projektų koordinatoriai visuose skyriuose matys jūsų duomenis per mūsų sistemą, tačiau jiems visiems galioja tos pačios įmonės privatumo politikos taisyklės.

Duomenys bus tvarkomi tik atrankų į laisvas darbo vietas tikslais, darbo pasiūlymų teikimo, aktualios ir jums svarbios informacijos teikimo bei kontakto su Jumis palaikymo tikslais. Toks duomenų rinkimas apima: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, tautybę, kitus Jūsų savanoriškai gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateikiamuose dokumentuose esančius duomenis.

Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims (potencialiems klientams ir darbdaviams), siekiant aukščiau minėtų tikslų įgyvendinimo.

Jūsų asmens duomenys bus saugojami 10 metų.

Jūs turite teisę: susipažinti su Valdytojo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą, bei teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Jei ateityje nebenorėsite gauti Jums elektroniniu paštu ar SMS pranešimu siunčiamos informacijos, Jūs bet kuriuo metu galėsite atšaukti savo sutikimą, atsiųsdami laišką Valdytojo kontaktuose nurodytais el.pašto adresais (job@balticworkforce.com) ir/arba paskambinę Valdytojo kontaktuose nurodytais telefono numeriais (+45 78 77 36 84).

Asmenų, pageidaujančių įsidarbinti ir interneto svetainės lankytojų PRIVATUMO POLITIKA

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato Baltic Workforce, turinčios biurus Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje bei Danijoje (toliau – Valdytojas), asmenų, pageidaujančių įsidarbinti (toliau – Kandidatų), interneto svetainės www.balticworkforce.com (toliau – interneto svetainė) lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

Valdytojas gali atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje. Aktualios privatumo politikos redakcijos taikymo pradžios data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.

Kandidatų, interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones. Valdytojas imasi tam tikrų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, norėdamas apsaugoti asmenų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų.

Valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, užtikrina kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, griežtai laikosi asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat šių principų:

 • asmens duomenys yra renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tiksliai, saugiai, sąžiningai ir teisėtai;
 • asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas.

Valdytojo interneto svetainėje gali būti nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

KANDIDATŲ ASMENS DUOMENYS

Kandidatų  asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos į laisvas darbo vietas tikslais, darbo pasiūlymų teikimo, aktualios ir svarbios informacijos teikimo, bei kontakto su kandidatu palaikymo tikslais, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Valdytojas gauna iš asmenų jiems patiems kreipiantis telefonu, el. paštu, atvykus į įmonės biurus, užsiregistravus internetinėje svetainėje, iš įdarbinimo agentūrų, su kuriomis Valdytojas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis.

Kandidato pateiktus ir savarankiškai surinktus duomenis apie kandidatą Valdytojas saugo 10 metų.

Toks duomenų rinkimas apima: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, tautybę, kitus asmens savanoriškai gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateikiamuose dokumentuose esančius duomenis.

Asmens pateikti asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims (potencialiems klientams ir darbdaviams), siekiant aukščiau minėtų tikslų įgyvendinimo.

Pažymėtina, kad įsidarbinę kandidatai tampa darbuotojais, o darbuotojų asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir terminai numatyti darbo sutartyje ir jos prieduose.

INFORMACIJA APIE TEISES

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:

 • Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis.
 • Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis.
 • Teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis.
 • Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti.
 • Teisę į duomenų perkeliamumą.
 • Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
 • Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Asmenims, lankantis interneto svetainėje, Valdytojas siekia pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų asmens poreikius. Tam Valdytojas naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

Slapukų pagalba Valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

Slapukus, naudojamus Valdytojo Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

 1. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia asmenims naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių;
 2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda Valdytojui suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda Valdytojui pagerinti Interneto svetainės veikimą.

Asmenys gali ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmenims gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

KONTAKTAI

Dėl bet kokių asmens duomenų tvarkymo klausimų (norint gauti  informaciją apie Valdytojo  turimus jūsų duomenis,  norint koreguoti arba atnaujinti informaciją, norint pranešti apie kokius nors Privatumo politikos pažeidimus ir pan.) asmenys gali susisiekti su Valdytoju šiais būdais: atsiunčiant laišką Valdytojo kontaktuose nurodytais el.pašto adresais (job@balticworkforce.com) ir/arba paskambinus Valdytojo kontaktuose nurodytais telefono numeriais (+45 78 77 36 84).